MICKIEWICZ PRZYRODNIKIEM?

MICKIEWICZ PRZYRODNIKIEM?
  • Autor: Szkoła STRUMIENIE
  • 20 lutego 2020
  • brak komentarzy

LEKCJA INTERDYSCYPLINARNA 

Co można wyczytać z opisów przyrody w „Panu Tadeuszu”? 

Jaki jest klimat w Soplicowie? Jakie rodzaje chmur i frontów atmosferycznych można zaobserwować nad dworkiem sędziego? Jaka jest przeszłość geologiczna regionu i typy stawów? Jakie zbiorowiska roślinne występują w okolicy Soplicowa? Nad tymi zagadnieniami zastanawiały się uczennice 2 klasy liceum, analizując fragmenty Pana Tadeusza. Okazuje się, że dokładność opisów mickiewiczowskich pozwala odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Education
  • Adres

    „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

    Sternik