Turniej Debat Historycznych

Turniej Debat Historycznych
  • Autor: Szkoła STRUMIENIE
  • 27 lutego 2019
  • brak komentarzy

Debaty oksfordzkie

Nasza drużyna z Liceum STRUMIENIE aktywnie przygotowuje się do Turnieju Debat Historycznych IPN. Uczennice wzięły już udział w pierwszym szkoleniu na Przystanku Historia, przed nimi kolejne. Turniej jest projektem edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, w ramach którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych omawiają ważne problemy związane z historią Polski XXw.

Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej licealistki mają możliwość:

  • nauczyć się patrzeć na zagadnienia z wielu stron,
  • budować spójną i logiczną argumentację,
  • występować publicznie,
  • słuchać innych,
  • brać odpowiedzialność za swoje słowa,
  • szanować swoich rozmówców.

Życzymy naszej drużynie wytrwałości i sukcesów!!!

Education