ODKRYWAMY SKARB PRZYJAŹNI

ODKRYWAMY SKARB PRZYJAŹNI
 • Autor: Szkoła STRUMIENIE
 • 23 lutego 2021
 • brak komentarzy

W CZASACH DYSTANSU I IZOLACJI – MÓWIMY GŁOŚNIEJ O PRZYJAŹNI!

Teams, Messenger, WhatsApp, sms… Przyjaciel w zasięgu ręki…?

Czy na pewno…?

Zarówno my – dorośli – jak i dzieci, doświadczamy dzisiaj, jak łatwo komunikować się z innymi, podtrzymywać relacje, wymieniać informacjami. Jest to ogromne udogodnienie, wielka szansa i cenna możliwość.

Wiemy jednak doskonale, że najcenniejsze relacje rodzą się i wzrastają poprzez kontakt osobisty – spojrzenie w oczy, gest, współdziałanie…

Priorytetem wychowawczym na ten rok szkoły w Szkole Strumienie jest odkrywanie skarbu przyjaźni. Gdy w sierpniu podjęłyśmy decyzję, że właśnie przyjaźń będzie wiodącym tematem naszych działań, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że tak bardzo okaże się potrzebne przypominanie o niej naszym uczennicom w tym trudnym roku… Oczywiście dostrzegamy nie od dziś, że XXI wiek jest przesiąknięty indywidualizmem. Jednak przedłużająca się pandemia, wynikająca z niej izolacja i społeczny dystans wzmagają te tendencje.

Mając świadomość powyższych wyzwań i cech współczesności, staramy się zachęcać nasze uczennice do budowania relacji opartych na przyjaźni w kontaktach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Uczennice każdego poziomu edukacyjnego – adekwatnie do wieku – wraz z nauczycielkami i wychowawczyniami pogłębiają ten temat, który stanowi inwestycję na całe życie. Uczestniczyły w pogadankach, warsztatach, wykonały plakaty, nauczyły się piosenek… wszystko wokół przyjaźni – by temat żył w naszych dziewczynach i przyniósł owoc w ich życiu.

Prawdziwa przyjaźń wymaga pracy nad własnym charakterem, a także pewnej dojrzałości – dlatego jest to temat bardzo szeroki i wieloaspektowy. Obecnie wyzwaniem jest także ograniczona możliwość kontaktowania się i młodzieżowych przedsięwzięć, które bardzo spajają ludzi, dlatego chcemy wspierać uczennice w poszukiwaniu nowych sposobów pogłębiania relacji koleżeńskich.

„Ta atmosfera przyjaźni, do której wprowadzania każdy jest powołany, to owoc wielu wysiłków, aby uprzyjemniać innym życie. Dbanie o uprzejmość, radość, cierpliwość, optymizm, delikatność i o wszystkie cnoty, które umilają wspólne życie, jest ważne, by inni mogli odczuć, że się o nich troszczymy i być szczęśliwymi […].”

Ks. Fernando Ocariz „List o przyjaźni”

Maria Biernacka
Wicedyrektor ds. wychowawczych

Education
 • Najnowsze wpisy
 • Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle